GDPR

http://www.privacy-regulation.eu/cs/

Záznamy o činnostech zpracování – CHERNOBYL.CZ

 

1. SPRÁVCE

 1. Osoba zodpovědná za zpracovávání osobních údajů:

  Lukáš Ryzí
  Jánského 17
  Česká Ves
  790 81

  Mobil: +420 608 100 028
  Email: info@chernobyl.cz
  IČ: 02783983
   

 2. Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo, nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor), nebo na jeden a více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. POPIS KATEGORIÍ SUBJEKTŮ A KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zdrojem osobních údajů jsou klienti, potencionální klienti, zákazníci neboli subjekt údajů, osobní informace sdělující dobrovolně.
   
 2. Kategorie osobních údajů vyžadovaných pro zajištění černobylské exkurze:
  1. Jméno a příjmení
  2. Datum narození (pro Správu Černobylské zóny)
  3. Číslo pasu a stát, který jej vydal (pro Správu Černobylské zóny)
  4. Emailová adresa (pro naši společnou komunikaci)
  5. Telefonní číslo (pro naši společnou komunikaci a potřeby delegáta, průvodce – např. pokud by se v Černobylu někdo zatoulal)
  6. Konfekční velikost (není povinné, slouží pro překvapení)
    
 3. Kategorie analytických údajů:
  1. Cookies (Google analytics)

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL

Plnění smlouvy, nebo opatření před přijetím smlouvy – Osobní údaje slouží pro zajištění Černobylské exkurze, tj. dopravy, stravy a potřebných dokumentů nutných pro vstup do Černobylské zóny.

 

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce (viz odstavec č. 1.)
 2. Spolupracující subjekty
 3. Ukrajinský státní úřad (orgán veřejné moci) – Stát Ukrajina
 4. Provozované služby zajišťující podpůrné služby
  • Google analytics – zaznamenává POUZE využití internetových stránek chernobyl.cz.

Odesílání osobních údajů na Ukrajinu, tedy do země, která není v EU probíhá pouze s vysloveným souhlasem subjektu údajů. Odeslání osobních údajů je navíc nezbytné pro plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů (GDPR – článek 49)

 

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce a příjemci (viz odstavec č. 4.) uchovávají osobní údaje typu: telefonní číslo, číslo pasu, datum narození, konfekční velikost po dobu nezbytnou pro plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a dále po dobu 1 roku od ukončení smluvního vztahu.

V případě osobních údajů typu: jméno, příjmení, email zpracovávaných na základě souhlasu pro účely marketingu, jsou uchovávány nejdéle 5 let. Po uplynutí doby, nebo do doby, než je odvolán souhlas se zpracováním uchovávání osobních údajů správce a příjemci osobní údaje vymažou.

Google analytics – zaznamenává pouze použití internetových stránek chernobyl.cz po nastavenou dobu 14 měsíců, poté se data automaticky vymažou.

 

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

7. VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte dle podmínek stanovených v GDPR:

 1. Právo na přístup ke svým osobním údajům (GDPR – článek 15)
 2. Právo na opravu osobních údajů (GDPR – článek 16)
 3. Právo na omezení zpracování osobních údajů (GDPR – článek 18)
 4. Právo na úplný výmaz osobních údajů (GDPR – článek 17)
 5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (GDPR – článek 21)
 6. Právo na přenositelnost údajů (GDPR – článek 20).
 7. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v odstavci č.1.
 8. V případě, že se domníváte, že byly porušené Vaše práva, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu před odesláním nezávazné objednávky černobylské exkurze a kontaktního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s našimi podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Aktuálně platná verze podmínek ochrany osobních údajů je zveřejněna na internetové stránce https://chernobyl.cz/jak-nakladame-s-osobnimi-udaji/. V případě změn, budou klienti informováni.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2019.

Pin It on Pinterest